Key English Serbian State
How to contribute How to contribute Kako da doprinesete
1. Distribute invitations 1. Distribute invitations 1. Deljenje pozivnica
Idena Forum Idena Forum Idena Forum
Posts allowed for Idena validated participants Posts allowed for Idena validated participants Objave dozvoljene za Idena validirane učesnike
How to proceed How to proceed Kako nastaviti
1. Start a community on any platform that is popular in your country or which you are familiar with best. 1. Start a community on any platform that is popular in your country or which you are familiar with best. 1. Pokrenite zajednicu na bilo kojo platformi koja je popularna u vašoj zemlji ili sa kojom vi najbolje rukujete.
3. Educate the community about Idena. Feel free to reach out to the Idena community members or the Idena team if you need more data or explanations that you cannot find on the Idena website or in the Idena blog. 3. Educate the community about Idena. Feel free to reach out to the Idena community members or the Idena team if you need more data or explanations that you cannot find on the Idena website or in the Idena blog. 3. Obrazujte zajednicu o Ideni. Možete slobodno da kontaktirate članove Idena zajednice ili Idena tim ako vam treba više podataka ili objašnjenja koje ne možete da nadjete na Idena web stranici ili Idena blogu.