Key English Serbian State
How to join Idena How to join Idena Kako da se pridružite Ideni
Next validation: Next validation: Sledeća validacija:
Add to calendar Add to calendar Dodaj u kalendar
Step 1 Step 1 Korak 1
Get an invitation code Get an invitation code Nabavite pozivnicu
Please choose the platform where you have the most active account: Please choose the platform where you have the most active account: Molim Vas da odaberete platformu na kojoj ste najaktivniji:
Step 2 Step 2 Korak 2
Create and activate your Idena account Create and activate your Idena account Napravite i aktivirajte Vaš Idena nalog
Follow the instructions to create your account Follow the instructions to create your account Pratite instrukcije da napravite Vaš nalog
Activate your invitation code. Please note that the invitation code expires 5 mins before validation! Activate your invitation code. Please note that the invitation code expires 5 mins before validation! Aktivirajte Vašu pozivnicu. Imajte na umu da pozivnica ne može da se iskoristi 5 minuta pre validacije!
Step 3 Step 3 Korak 3
Stay updated Stay updated Ostanite u toku