Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Common strings MIT 60% 283 814 110 5
Contribute page MIT 31% 1,409 24,722 46 4
Donate page MIT 68% 23 225 8
Download page MIT 56% 185 1,921 6 1
FAQ page MIT 21% 4,654 107,551 11 21
Flip challenge page MIT 45% 326 7,430 1
Gitcoin page MIT 46% 447 5,416 53 6
Guide page MIT 31% 1,031 10,430 65 2
Join Idena page MIT 38% 618 7,881 52 27
Main page CC0-1.0 54% 502 8,227 6 19
Glossary Glossary MIT
Project website www.idena.io
Translation license CC0-1.0 Main page MIT Common strings Contribute page Donate page Download page FAQ page Flip challenge page Gitcoin page Guide page Join Idena page Glossary
Languages 26
Source strings 591
Source words 10,163
Source characters 62,387
Hosted strings 14,249
Hosted words 244,932
Hosted characters 1,504,079
User avatar IllusionMayhem

Translation changed

Idena site / Main pageHungarian

No authorities
Nincs hatóságközponti szereplő
2 days ago
Cryptoidentity is mutually verified by users with no central authority in the peer-to-peer network. It is anonymous, self-managed, and valid globally. Cryptoidentity has no central issuer, so it can not be banned, restricted or censored.
A kriptoidentitást a felhasználók kölcsönösen ellenőrzik a peer-to-peer hálózatban, központi szereplő nélkül. A kriptoidentitás névtelen, önszervező és globálisan érvényes. A kriptoidentitásnak nincs központi kibocsátója, így nem lehet kitiltani, korlátozni vagy cenzúrázni.
2 days ago
All cryptoidentities in Idena have equal rights: to validate other identities, to vote, to verify transactions. Self-sovereign, decentralized and anonymous cryptoidentity prevents human rights abuse by the powerful, and supports the rights of the individual to be oneself and to freely associate.
Az Idena összes kriptoidentitása egyenlő jogokkal bír: más identitások validálására, szavazásra, tranzakciók ellenőrzésére. Az önszuverén, decentralizált és névtelen kriptoidentitás megakadályozza, hogy a hatalmasok visszaéljenek az emberi jogokkal, és támogatja az egyén jogát, hogy önmaga legyen és gyakorolja az egyesülés szabadságát.
2 days ago
Cryptoidentity is your digitally verified avatar. It's semi-unique which means you can easily validate one account, but it's much harder to get two and impossible to get many accounts. It can not be bought and sold, its value grows with age, it can not be taken over. Anonymous and Sybil-resistant identity is a missing part for Web 3.0.
A kriptoidentitásod a digitálisan ellenőrzött avatárod. Az avatárod félig egyedi, ami azt jelenti, hogy egy fiókot könnyedén validálhatsz, de kettővel már sokkal nehezebb lenne a dolgod, sok fiókot pedig lehetetlen lenne fenntartani. Az avatárt nem lehet adni-venni, az értéke a korával együtt növekszik, és nem lehet átvenni az irányítást felette. a névtelen és a sybill-támadásokkal szemben ellenálló identitás az egyik hiányzó láncszem a Web 3.0 világához.
2 days ago
Idena is the next step in the evolution of decentralized systems on the Internet. First, Bitcoin brought peer-to-peer cryptocurrency payments. Then Ethereum developed a virtual machine for running decentralized apps. Idena has introduced cryptoidentity enabling people to build democratic governance on the Internet.
Az Idena az online decentralizált rendszerek evolúciójának következő lépcsőfoka. Először jött a Bitcoin, és hozta magával a peer-to-peer kriptopénz-kifizetések lehetőségét. Majd az Ethereum kifejlesztett egy virtuális gépet a decentralizált appok futtatásához. Az Idena pedig bevezette a kriptoidentitást, amellyel az emberek demokratikus döntéshozatali és irányítási rendszert hozhatnak létre az interneten.
2 days ago
Every unique human can become an Idena validator no matter who they are and where they live. To start mining Idena, you need to prove you are a unique human. It does not require the disclosure of any personal data (no KYC). You need to appear online when the validation ceremony starts and solve a series of flip-tests (CAPTCHAs).
Minden egyedi személyből lehet Idena-validátor, függetlenül attól, hogy ki ő és hol él. Az Idena-bányászat megkezdéséhez bizonyítanod kell, hogy egyedi személy vagy. Semmilyen személyes adat megadása nem szükséges hozzá (nincs KYC-ellenőrzés). Csak jelen kell lenned online, amikor a validációs ceremónia megkezdődik, és meg kell oldanod egy sor flip-tesztet (CAPTCHA-kat).
2 days ago
User avatar IllusionMayhem

Translation changed

Idena site / Main pageHungarian

Idena is the first Proof-of-Person blockchain based on democratic principles. Every mining node is linked to a cryptoidentity – one single person with equal voting power and mining income.
Az Idena az első Proof-of-Person blokklánc, amely demokratikus alapelvekre épül. Minden bányászcsomópont egy kriptoidentitáshoz kapcsolódik – egyetlen személyhez, aki a többiekkel egyenlő szavazóerővel és bányászjövedelemmel bír.
2 days ago
Idena is the first Proof-of-Person blockchain based on democratic principles. Every mining node is linked to a cryptoidentity – one single person with equal voting power and mining income.
Az Idena az első Proof-of-Person blokklánc, amely demokratikus alapelvekre épül. Minden bányászcsomópont egy kriptoidentitáshoz kapcsolódik – egyetlen személyhez, aki a többiekkel egyenlő szavazóerővel és bányászjövedelemmel bír.
2 days ago
Eco friendly mining
Környezetbarát bányászat
2 days ago
Instant finality
Azonnali véglegesség
2 days ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity